اقبال زارعی

مدرس ریاضی ,دبیرستان علامه حلی ,تالیف کتاب ریاضی یازدهم تجربی انتشارات علامه حلی